Kandidatuur

Meld je onderneming of die van een ander aan voor de editie 2019 via onderstaand formulier.

De beoordeling zal de komende periode wellicht nog aangepast worden. De beoordeling en procedure voor editie 2018 was:

Beoordeling
De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Door een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn. 

In 2018 is Leeuwarden de Kulturele Haadstêd van Europa. Dit heeft erin geresulteerd dat de jury zich voor editie 2018 in haar beoordeling ook laat inspireren en leiden door de mate waarin de onderneming gebruik maakt van de voor haar passende mogelijkheden om internationaal zaken te doen.

Het proces editie 2018

 • Een werkgroep is verantwoordelijk voor het gehele proces van verwerving, selectie en begeleiding van kandidaten. De werkgroep verzorgt ook de communicatie met alle kandidaten. De werkgroep selecteert de zes genomineerden.
 • De zes genomineerden worden onderworpen aan de zeer gerenommeerde Business Maturity Model Scan van Deloitte die toegepast wordt bij de Best Managed Companies, die zij met anderen organiseren. Deze scan geeft een universitair onderbouwde reflectie op een organisatie op de volgende vijf pijlers:
                 Strategie- & Beleidsvorming
                 Organisatie & Processen
                 Besturing & Beheersing
                 Informatietechnologie
                 Mensen & Cultuur
 • Deze scan wordt door de werkgroep aangevuld met een eigen bezoekverslag en een financiële onderbouwing van de Rabobank.
 • Met die informatie beoordeelt de jury de zes genomineerde bedrijven. Tijdens een mini event - op een nader te bepalen datum in 2018 - presenteren de genomineerden zich aan de jury. 
 • De jury gaat tijdens het mini event drie finalisten selecteren en bekendmaken. De finalisten gaan op 10 april 2018 strijden om de felbegeerde titel 'Friese Onderneming van het Jaar 2018'.
 • De drie finalisten worden bezocht door de jury.
 • Tijdens de finale, op dinsdag 10 april 2018:
                 Presenteren de finalisten zichzelf aan de jury en publiek 
                 Is er een centrale juryondervraging
                 Wordt aansluitend de winnaar gekozen
  De selectie tijdens de finale vindt plaats op basis van de scans en presentaties inclusief motivatie.

Voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2019 draag ik voor:

Bovenstaande onderneming is voorgedragen door:

Download het deelnamereglement.

Met de door u geleverde informatie zal niet worden gedaan zonder nadrukkelijke toestemming. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via: 085-2737446.

Een nominatie levert u dus in ieder geval zelfinzicht op.

Deelnamereglement

Via bijgaande link kun je het deelnamereglement inzien.

Werkgroep

In de werkgroep hebben zitting

Jury

De jury bestaat uit vier juryleden

Sponsoren

Business partners