bakker hpaques hprobo hverven hventura

Wat levert meedoen aan de VFO op!

Promo werving kandidaten VFO 2020

In 2020 wordt voor de 30e keer de Friese Onderneming van het Jaar gekozen. Daarmee is deze provinciale prijs landelijk gezien één van de oudste ondernemersprijzen. Waarschijnlijk komt dat omdat Friezen ondernemend zijn, het zijn handelaren op zoek naar kansen. Een bedrijvig hardwerkend volk dat met behoud van trots op ‘it Heitelân’ zich aanpast aan de omgeving van de klant met een aantal prachtige ondernemingen tot gevolg. De Stichting die de ondernemingsverkiezing in Friesland organiseert, brengt dat excellente ondernemerschap onder de aandacht.

Deelnemen aan de Verkiezing is spannend, vraagt energie en aandacht. Meedoen levert ook veel op. De tijdsinspanning is overzichtelijk. Voor veel ondernemingen kost het minder tijd dan een gedegen offerte. Daarnaast levert het veel op. Onlangs is een aantal finalisten gevraagd naar wat het oplevert.  Daaruit bleek dat de scans die je doorloopt, veel managementinformatie opleveren. Je krijgt beter inzicht in je maatschappelijke relevantie, het ondersteunt de arbeidsmarktcommunicatie, geeft een goed inzicht bij de diverse bedrijfsprocessen én het geeft een trots en positief gevoel over de toekomst. Voor exporterende bedrijven blijkt het een uitstekend ‘uithangbord’ in het buitenland. “Je kunt zeggen dat je de beste bent in jouw regio”, aldus Emile Stuy, de winnaar van 2016.

Deelnemers krijgen onder andere een financiële scan en het Business Maturity Model (BMM) aangeboden. Deze laatste onderzoekt alle belangrijke organisatiedimensies, zowel intern (strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur) als extern (concurrentiedruk en overige omgevingsdruk). Verder neemt het de ontwikkeling van organisaties mee (het gewenst ontwikkelniveau en het vermogen tot veranderen). Een uitgebreide online vragenlijst brengt al deze elementen in 60 minuten in kaart. Onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat organisaties die in balans zijn tot 30% beter presteren dan gemiddeld. BMM biedt organisaties een handvat om te groeien naar een meer gebalanceerde organisatie met significant betere prestaties.

De Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar stelt zichzelf tot doel om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De verkiezing is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar ontmoet en spreekt. Winnaars treden toe tot de eregalerij van het Friese Ondernemerschap en worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten waar de organiserende Stichting bij betrokken is.

Een zelfstandig opererende werkgroep is verantwoordelijk voor het proces om tot zes genomineerden te komen. Deze genomineerden presenteren zichzelf aan de jury. De indruk die dit achterlaat is samen met de uitslag van de scans voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten. De jury toetst dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich op 7 april tijdens de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken tot 1 winnaar. 

Aanmelden voor de Verkiezing Friese Onderneming van 2020 is helaas niet meer mogelijk.

De stichting

De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar, die na de eerste editie in 1989 is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, wordt sinds 2000 georganiseerd door de Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar.
 
Aandacht voor ondernemerschap
Op de economische dynamiek in Fryslân mogen we best trots zijn met elkaar. De Stichting heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De Finale is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar weet te ontmoeten en te spreken.

Meer informatie

Winnaars

Sponsoren

Business partners