Kandidatuur

Onderstaand vind je meer informatie en het formulier om je eigen onderneming of een andere onderneming voor te dragen als kandidaat voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2025. 

Beoordeling
De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Door een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn. 

Het proces

 • Een werkgroep is verantwoordelijk voor het gehele proces van verwerving, selectie en begeleiding van kandidaten. De werkgroep verzorgt ook de communicatie met alle kandidaten. De werkgroep selecteert de zes genomineerden.
 • De zes genomineerden worden onderworpen aan de zeer gerenommeerde Business Maturity Model Scan van Deloitte die toegepast wordt bij de Best Managed Companies, die zij met anderen organiseren. Deze scan geeft een universitair onderbouwde reflectie op een organisatie op de volgende vijf pijlers:
                 Strategie- & Beleidsvorming
                 Organisatie & Processen
                 Besturing & Beheersing
                 Informatietechnologie
                 Mensen & Cultuur
 • Deze scan wordt door de werkgroep aangevuld met een eigen bezoekverslag en een financiële onderbouwing van de Rabobank.
 • Met die informatie beoordeelt de jury de zes genomineerde bedrijven. Tijdens de halve finale presenteren de genomineerden zich aan de jury. 
 • De jury gaat tijdens de halve finale de drie finalisten selecteren en bekendmaken. De finale vindt plaats op dinsdag 16 april 2024.
 • De drie finalisten worden bezocht door de jury.
 • Tijdens de finale:
                 Presenteren de finalisten zichzelf aan de jury en het publiek 
                 Is er een centrale juryondervraging
                 Wordt aansluitend de winnaar gekozen
  De selectie tijdens de finale vindt plaats op basis van de scans en presentaties inclusief motivatie.

Voor de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2025 draag ik voor:

Bovenstaande onderneming is voorgedragen door:

Met de door u geleverde informatie zal niets worden gedaan zonder nadrukkelijke toestemming. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via: 085-2737446.

Deelnamereglement

Via bijgaande link kun je het deelnamereglement inzien.

Werkgroep

In de werkgroep hebben zitting

Jury

De jury bestaat uit vier juryleden

Sponsoren

Business partners