Bestuurscommissie leden

Bestuurscommissie leden

De bestuurscommissie leden van de Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het jaar houden zich onder andere bezig met het vaststellen van de begroting, het programma en draagvlakverbreding. Alle founders zijn lid van de bestuurscommissie.  

 • Jorrit Volkers, Stichting FB Oranjewoud, voorzitter

  “De bedrijven in Noord Nederland en met name in Friesland zijn van grote waarde voor onze economie, samenleving en cultuur. Stichting FB Oranjewoud vindt het belangrijk om de Friese economie en identiteit te bevorderen, daarom steekt zij tijd, kennis en geld in bedrijven die van waarde zijn voor Friesland en ondersteunt zij initiatieven die ons trots maken. De Verkiezing Friese Ondernemer van het jaar is een van de initiatieven die er o.a. voor zorgt dat bedrijven zichtbaar worden en een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven op het gebied van innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en creativiteit. Het partnerschap met de Verkiezing Friese Onderneming van het jaar sluit naadloos aan op de kernwaarden van onze Stichting, we zijn dan ook “grutsk” op deze samenwerking”.

 • Biense Dijkstra, BGDD

  Vanuit de drijfveer om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een bewoonbare wereld, moeten we dingen vandaag anders durven doen dan gisteren. Dat is de uitdaging waar iedere ondernemer en medewerker mee te maken heeft. De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar biedt een podium aan bedrijven die voorop durven lopen en durven vernieuwen: daadkrachtig, innovatief en verantwoordelijk. We zijn trots dat we deel uit mogen maken van het bestuur van de Verkiezing Friese Onderneming en willen innovatief ondernemerschap in Fryslân stimuleren. Want vernieuwen geeft energie!

 • Bram Nauta, PlusNauta

  De Verkiezing van de Friese Onderneming van het Jaar is een prachtig en effectief instrument waarmee het Fryske bedrijfsleven zich kan profileren en ontwikkelen. De scans waar je als genomineerde aan deelneemt geven waardevolle feedback en het netwerk waarbinnen je de onderneming presenteert is waardevol. ‘De Verkiezing’ is een platform dat betrokkenheid bij elkaar en Fryslân vergroot. Het sluit perfect aan op waar PlusNauta voor staat; samen dingen verder brengen. Wij doen dat door bijeenkomsten | campagnes te bedenken en produceren waar jouw onderneming mee kan groeien. Daarom passen ‘de Verkiezing’ en PlusNauta al bijna 25 jaar heel goed bij elkaar.

 • Christiaan Smilde, Randstad

  Randstad voelt zich betrokken bij ondernemers in Fryslân. Want ondernemen blijft mensenwerk. De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar laat bijzondere ondernemingen zien. Dat werkt inspirerend voor andere ondernemingen. Daarom verbindt Randstad graag haar naam aan deze verkiezing. Hoogst persoonlijk.

 • Cid Berger, De Friesland Zorgverzekeraar

  Naast eigenschappen als daadkracht, ondernemerschap en innovatief vermogen zijn het vooral ook de werknemers die het succes van een bedrijf bepalen. Als De Friesland Zorgverzekeraar zien we daarbij de meerwaarde van samenwerking, goede zorg en vitale werknemers. De Friesland Zorgverzekeraar vormt een ‘mienskip’, een sociaal en digitaal netwerk dat mensen verbindt, vitaliteit versterkt en zorg verbetert. Vanuit dat oogpunt is De Friesland al jaren een van de trotse partners binnen de stichting Verkiezing Friese Ondernemer van het jaar.

 • Dina Boonstra, NOM

  De NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) helpt ondernemers te groeien. Door te investeren, te helpen met innoveren en internationaliseren werken we, samen met ondernemers, aan het toekomstig verdienvermogen van Noord-Nederland. De VFO (Verkiezing Friese Onderneming) zet bedrijven die hiermee bezig zijn in het licht en daar werken we graag aan mee. Groeien begint hier.

 • Durk Mous, Rabobank DFO

  Betrokken en toonaangevende ondernemers zijn belangrijk voor de Friese economie en de lokale samenleving. De Verkiezing Friese Onderneming onderschrijft het belang van een florerend bedrijfsleven voor Friesland en laat zien welke prachtige innoverende bedrijven onze provincie heeft. Deelnemen aan het bestuur van de Verkiezing Friese Onderneming van het jaar sluit feilloos aan bij onze merkwaarden: dichtbij, betrokken en toonaangevend. Wij zijn dan ook trots om deze verkiezing en daarmee het Friese bedrijfsleven te mogen ondersteunen.

 • Jan Baljeu, Friesland Lease

 • Koos Boot, Mediahuis Noord

  Mediahuis Noord, gevestigd in Leeuwarden en Groningen, is uitgever van de regionale dagbladen Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. Daarnaast geeft Mediahuis Noord meer dan 35 nieuws- en weekbladen uit en beheert Mediahuis Noord ruim 50 digitale regionale kanalen. Mediahuis Noord gelooft in onafhankelijke journalistiek en voorziet meer dan 2 miljoen mensen in Noord-Nederland van nieuws en informatie.

 • Marc Otto, NHL Stenden Hogeschool

  Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden Hogeschool. In alles wat we doen hebben we een duidelijke focus op wat de praktijk van ons vraagt. Daarbij kunnen we niet zonder enthousiaste partners in het werkveld. Organisaties en ondernemers die samen met ons kennis in de praktijk brengen. Zo maken we Fryslân nog ondernemender.

 • Mark van Opzeeland, Deloitte

  Ondernemers die zich positief onderscheiden in hun bedrijfsvoering verdienen in onze ogen een extra blijk van waardering. Niet alleen vanwege de impuls die ze geven aan het Friese bedrijfsleven. Maar ook omdat ze een inspirerend voorbeeld zijn voor vele andere ondernemers. En dat sluit perfect aan op onze filosofie: wij willen onze cliënten helpen voorop te lopen.

 • Paul Dokter, Nelf Koopmans

  Als trotse Fryske onderneming voelen wij een grote verbondenheid met ondernemers in de regio. Meer dan ooit vraagt ondernemerschap om vindingrijkheid, daadkracht en doorzettingsvermogen. NelfKoopmans verbindt zich dan ook graag aan de verkiezing van Friese Onderneming van het jaar om een podium te geven aan al die mooie bedrijven.

 • Rick van der Spek, TRIP Advocaten Notarissen

  Wij hebben een klik met ondernemers. Daarom helpen wij dagelijks vele tientallen ondernemers om hun doelen te realiseren en hun bedrijf te laten floreren. En wij hebben een klik met Fryslân, waar wij sinds jaar en dag met heel veel plezier ons werk doen. Daarom zijn wij er fier op de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar te mogen ondersteunen.

 • Sietze Kijlstra, Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer

  Wij weten, als oud-winnaar van deze verkiezing, als geen ander welke impuls dat geeft aan je bedrijf. Er zijn in Fryslân genoeg bedrijven, groot of klein en bekend of niet, die het verdienen om aan deze verkiezing mee te doen. Vandaar dat ik mij graag inzet om ook andere bedrijven te motiveren om hun onderneming “in de spotlights” te plaatsen. Daarnaast is de verkiezing een toonaangevend netwerk-evenement dat bijdraagt aan de uitstraling van Fryslân als geheel, maar zeker ook als vestigingsplek.

Sponsoren

Business partners